رایبد
چند راه کارساز برای مدیریت و کنترل بهتر استرس
چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
چند راه کارساز برای مدیریت و کنترل بهتر استرس

چند راه کارساز برای مدیریت و کنترل بهتر استرس:


۱- در مورد انچه که نمیتوانید کنترل کنید، غصه نخورید و نگران نباشید. چون بیشتر چیزهایی که مارا نگران میکنند هرگز اتفاق نمی افتند و بقیه هم انطور که ما تصور میکردیم پیش نمی ایند.


۲-در مورد چیزی که میدانید استرس به همراه دارد، خودتان را کاملا مجهز کنید (مثلا برای یک مصاحبه شغلی، هر انچه لازم است به همراه داشته باشید: اطلاعات کافی، رزومه شخصی و بارها جلوی آيينه با خودتمرین  کنید)


٣- به تغییرات، به عنوان چالشی مثبت بنگرید، نه تهدید! افراد موفق این تغییرات یا حتی مشکلات را( فرصت) میشناسند.


۴-تا جایی که میتوانید تنشهایی که بادیگران دارید را حل  و فصل کنید


۵- با دوست خوب و‌ مورد اعتماد و از ان بهتر با یک مشاور خوب مشورت کنید.


٦- از هر فرصتی برای ورزش استفاده کنید. در تمدد اعصاب و ارامش بسیار مفید است، حتی به مدت ده دقیقه!


٧- به اندازه کافی بخوابید ،حداقل ۷ ساعت، کمتر از این میزان به استرس شما می افزاید و غذاهای مقوی و سالم ‌بخورید.


و ٨- گاهی مدیتیشن انجام دهید( تمرکز کامل) که در سخنرانی ها به شدت به ان( تمرکز) نیاز داریم.